Certificering

Voor het testen van de nieuwe koppeling vragen we onze partner(s) om een SnelStart gebruiker aan te melden. Voor het testen en omzetten van de testsleutel naar onze productieomgeving brengen we eenmalige kosten in rekening.

Maatwerk

In geval van een maatwerkkoppeling zal het gebruik van de koppeling door de SnelStart  worden getest gedurende een periode van minimaal een week. Na goedkeuring door SnelStart wordt de testsleutel omgezet naar een maatwerksleutel.

  • In geval van een maatwerkkoppeling (voor een specifieke eindgebruiker)
  • Voor een maatwerk oplossing is een SnelStart InZicht of InControle licentie vereist.
  • Omzetten van testsleutel naar maatwerksleutel kost eenmalig 250 euro.

 

Productie

Bij een koppeling geschikt voor meerdere gebruikers vragen wij ook onze partner om een of meerdere gebruiker aan te melden voor een testperiode.
Na goedkeuring door SnelStart wordt de testsleutel omgezet naar een productiesleutel.

  • Per productiekoppeling maken we met onze partner afspraken over de toelatings- en pakketeisen die nodig zijn om een koppeling tot stand te brengen.
    Omzetten van testsleutel naar productiesleutel kost eenmalig 250 euro.

 

Publicatie

Productie koppelingen kunnen getoond worden in onze web applicatie. Daarnaast is er de mogelijkheid om een vermelding te krijgen op onze website bij de Software Partners. Wij verwachten van onze partners dat zij hetzelfde verzorgen voor SnelStart binnen hun omgeving.

 

B2B-API PARTNER KEY POLICIES PER PRODUCT

DISPLAY NAME

Gepubliceerd

Call Rate per administratie per minuut

Calls per administratie per uur

Max. concurrent requests per administratie

 

 

 

 

 

Ontwikkeling & Test

Ja

100

1.000

5

 

 

 

 

 

Maatwerk

Ja

500

5.000

50

 

 

 

 

 

Productie

Ja

500

5.000

50

 

 

 

 

 

Contact

Aanmelden voor het testen van een koppeling kan via dit formulier