B2B API versie 2 foutcodes

Tijdens het ontwikkelen en gebruiken van de B2B-Api zullen hoe dan ook fouten optreden. Om zo goed als mogelijk te kunnen reageren op deze fouten, geeft de B2B-Api bij veel fouten een code terug. U kunt als ontwikkelaar van Software Partner apps in uw code anticiperen op deze foutcodes.

Deze foutcodes hebben betrekking op versie 2 van de SnelStart B2B API. Informatie over de foutcodes in versie 1 vindt u hier.

De opbouw van foutcodes

De code die met fouten wordt teruggestuurd bestaat uit:

{resource code}-{foutnummer}

resource code
Dit is een code die bestaat uit drie hoofdletters en geeft aan in welke resource de fout optrad.
foutnummer
Deze bestaat uit vier cijfers.

De ondersteunde resource codes zijn:

 • ALG: Algemene (generieke) fouten
 • ART: resource 'Artikelen'
 • BLG: resource 'Bijlagen'
 • BOE: resource 'Boekingen'
 • BTW: resource 'Btw Aangifte'
 • KPL: resource 'Kostenplaatsen'
 • REL: resource 'Relaties'
 • REF: resource 'Extra velden'
 • VOR: resource 'Verkooporders'
 • CMP: resource 'CompanyInfo'

Foutcode ALG

Code: ALG-0100

 • Http status code: 400
 • Melding: Het ID dient leeg te zijn

Code: ALG-0101

 • Http status code: 400
 • Melding: Het ID in het url en het ID van de data in het request komen niet overeen

Code: ALG-0102

 • Http status code: 400
 • Melding: Onbekende fout

Code: ALG-0103

 • Http status code: 400
 • Melding: Ongeldig ID

Code: ALG-0105

 • Http status code: 400
 • Melding: Het item is nonactief

Code: ALG-0104

 • Http status code: 400
 • Melding: Ongeldig OData filter

Code: ALG-0106

 • Http status code: 400
 • Melding: De data in het request is leeg

Foutcode ART

Code: ART-0001

 • Http status code: 400
 • Melding: Artikel bestaat niet.

Code: ART-0002

 • Http status code: 400
 • Melding: Artikelcode is verplicht.

Code: ART-0003

 • Http status code: 400
 • Melding: Artikelcode is geen nummer.

Code: ART-0004

 • Http status code: 400
 • Melding: Artikelcode is te lang.

Code: ART-0005

 • Http status code: 400
 • Melding: Artikelcode bestaat al.

Code: ART-0006

 • Http status code: 400
 • Melding: Omschrijving is verplicht.

Code: ART-0007

 • Http status code: 400
 • Melding: Omschrijving is te lang.

Code: ART-0008

 • Http status code: 400
 • Melding: Artikelomzetgroep is verplicht.

Code: ART-0009

 • Http status code: 400
 • Melding: Opgegeven artikelomzetgroep bestaat niet.

Code: ART-0010

 • Http status code: 400
 • Melding: Artikel heeft nog voorraad.

Code: ART-0011

 • Http status code: 400
 • Melding: Artikel wordt gebruikt in een openstaande order of factuur.

Code: ART-0012

 • Http status code: 400
 • Melding: Artikel is onderdeel van een recept.

Code: ART-0013

 • Http status code: 400
 • Melding: Artikel is ingesteld voor grossierkoppeling.

Code: ART-0014

 • Http status code: 400
 • Melding: De opgegeven klant kan niet worden gevonden.

Code: ART-0015

 • Http status code: 400
 • Melding: Artikel is ingesteld als Tekst Facturen Artikel en mag daarom niet verwijderd worden.

Code: ART-0016

 • Http status code: 400
 • Melding: De opgegeven leverancier kan niet worden gevonden.

Code: ART-0017

 • Http status code: 400
 • Melding: De opgegeven relatie is geen leverancier en niet de eigen relatie.

Code: ART-0018

 • Http status code: 400
 • Melding: De relatie is verwijderd en staat op nonactief

Foutcode BLG

Code: BLG-0001

 • Http status code: 400
 • Melding: Bijlage niet gevonden.

Code: BLG-0002

 • Http status code: 400
 • Melding: Dit publicIdentifier bestaat al.

Code: BLG-0003

 • Http status code: 400
 • Melding: Bijlage kan niet worden opgeslagen.

Code: BLG-0004

 • Http status code: 400
 • Melding: Inkoopboeking is alleen lezen.

Code: BLG-0005

 • Http status code: 400
 • Melding: Inkoopboeking niet gevonden.

Code: BLG-0006

 • Http status code: 400
 • Melding: Bestand is groter dan 10MB.

Code: BLG-0007

 • Http status code: 400
 • Melding: Geen bestandsnaam opgegeven.

Code: BLG-0008

 • Http status code: 400
 • Melding: Bijlage is leeg.

Code: BLG-0009

 • Http status code: 400
 • Melding: Aanvraag is leeg.

Code: BLG-0010

 • Http status code: 400
 • Melding: De aanvraag bevat geen bijlagen.

Code: BLG-0011

 • Http status code: 400
 • Melding: Content is leeg.

Code: BLG-0012

 • Http status code: 400
 • Melding: Thumbnail is leeg.

Code: BLG-0013

 • Http status code: 400
 • Melding: Content is groter dan 10MB.

Code: BLG-0014

 • Http status code: 400
 • Melding: Thumbnail is groter dan 10MB.

Code: BLG-0015

 • Http status code: 400
 • Melding: Upload van bijlage is gefaald.

Code: BLG-0016

 • Http status code: 400
 • Melding: Bestandsnaam bevat niet-toegestane karakters.

Code: BLG-0017

 • Http status code: 400
 • Melding: Bestandsnaam is te lang.

Foutcode BOE

Code: BOE-0001

 • Http status code: 400
 • Melding: Niet gevonden

Code: BOE-0002

 • Http status code: 400
 • Melding: Leverancier niet gevonden

Code: BOE-0003

 • Http status code: 400
 • Melding: Het Id is gevonden maar de relatie is geen leverancier

Code: BOE-0008

 • Http status code: 400
 • Melding: De grootboekrekening is verwijderd en staat op nonactief in de administratie

Code: BOE-0009

 • Http status code: 400
 • Melding: Het dagboek inkoop is verwijderd en staat op nonactief in de administratie

Code: BOE-0010

 • Http status code: 400
 • Melding: Het dagboek inkoop is niet gevonden

Code: BOE-0019

 • Http status code: 400
 • Melding: De kostenplaats is niet gevonden

Code: BOE-0021

 • Http status code: 400
 • Melding: Het factuurnummer bestaat al

Code: BOE-0022

 • Http status code: 400
 • Melding: Bij de opgegeven grootboekrekening is een kostenplaats is verplicht

Code: BOE-0023

 • Http status code: 400
 • Melding: Er zijn geen boekingsregels

Code: BOE-0024

 • Http status code: 400
 • Melding: Het dagboek kas is verwijderd en staat op nonactief in de administratie

Code: BOE-0025

 • Http status code: 400
 • Melding: Het dagboek kas is niet gevonden

Code: BOE-0026

 • Http status code: 400
 • Melding: De kostenplaats is verwijderd en staat op nonactief

Code: BOE-0027

 • Http status code: 400
 • Melding: Het afgedragen en ontvangen bedrag zijn beide ongelijk aan nul

Code: BOE-0028

 • Http status code: 400
 • Melding: Een regelbedrag is nul

Code: BOE-0029

 • Http status code: 400
 • Melding: Het formaat van de Ubl is niet geldig

Code: BOE-0031

 • Http status code: 400
 • Melding: De Ubl content mag niet leeg zijn

Code: BOE-0032

 • Http status code: 400
 • Melding: Ubl voldoet niet aan het schema

Code: BOE-0033

 • Http status code: 400
 • Melding: De boekdatum mag niet meer dan 5 jaar voor het huidig boekjaar liggen

Code: BOE-0036

 • Http status code: 400
 • Melding: Ongeldige munteenheid

Code: BOE-0037

 • Http status code: 400
 • Melding: Een grootboekrekening kon niet worden gevonden

Code: BOE-0038

 • Http status code: 400
 • Melding: De leverancier kon niet worden gevonden

Code: BOE-0039

 • Http status code: 400
 • Melding: De boeking is niet in balans

Code: BOE-0042

 • Http status code: 400
 • Melding: De boekdatum ligt in een geblokkeerde periode

Code: BOE-0043

 • Http status code: 400
 • Melding: Onbekende Ubl versie

Code: BOE-0044

 • Http status code: 400
 • Melding: De aangeboden Ubl is niet compleet

Code: BOE-0045

 • Http status code: 400
 • Melding: Onbekende fout bij het verwerken van de Ubl

Code: BOE-0046

 • Http status code: 400
 • Melding: De boeking is gekoppeld aan een Btw aangifte

Code: BOE-0047

 • Http status code: 400
 • Melding: De boeking is gekoppeld aan een verkoopfactuur

Code: BOE-0048

 • Http status code: 400
 • Melding: De boeking is gekoppeld aan een inkoopfactuur

Code: BOE-0049

 • Http status code: 400
 • Melding: De boeking is gekoppeld aan een geldlade

Code: BOE-0050

 • Http status code: 400
 • Melding: De boeking is gekoppeld aan een bankopdracht

Code: BOE-0051

 • Http status code: 400
 • Melding: De boeking valt in een periode die door uw accountant is geblokkeerd voor controle of reeds door uw accountant is gecontroleerd

Code: BOE-0052

 • Http status code: 400
 • Melding: Het Iban nummer van de klant is niet ingevuld, dit is verplicht bij een incasso.

Code: BOE-0053

 • Http status code: 400
 • Melding: Bij btwregel met te vorderen btw, is een inkoop boekingsregel verplicht

Code: BOE-0054

 • Http status code: 400
 • Melding: De relatie is verwijderd en staat op nonactief

Code: BOE-0055

 • Http status code: 400
 • Melding: Incasseren is niet toegestaan voor deze klant.

Code: BOE-0056

 • Http status code: 400
 • Melding: De omschrijving van de incassomachtiging mag maximaal 50 tekens lang zijn.

Code: BOE-0057

 • Http status code: 400
 • Melding: Het kenmerk van de incassomachtiging mag maximaal 50 tekens lang zijn.

Code: BOE-0058

 • Http status code: 400
 • Melding: Het factuurnummer is verplicht en mag maximaal 25 tekens bevatten.

Code: BOE-0060

 • Http status code: 400
 • Melding: De opgegeven relatie is geen klant.

Code: BOE-0061

 • Http status code: 400
 • Melding: Er is een niet toegestane grootboekrekening gebruikt.

Code: BOE-0062

 • Http status code: 400
 • Melding: Btwverlegd mag niet worden gecombineerd met andere btwsoorten.

Code: BOE-0063

 • Http status code: 400
 • Melding: Er is al een incassomachtiging met het opgegeven kenmerk.

Code: BOE-0064

 • Http status code: 400
 • Melding: Er is zowel een doorlopende- als een éénmalige incassomachtiging opgegeven.

Code: BOE-0066

 • Http status code: 400
 • Melding: De opgegeven doorlopende incassomachtiging behoort niet bij de opgegeven klant.

Code: BOE-0067

 • Http status code: 400
 • Melding: De opgegeven doorlopende incassomachtiging is een éénmalige incassomachtiging.

Code: BOE-0068

 • Http status code: 400
 • Melding: Het boekstuk mag maximaal 25 tekens lang zijn.

Code: BOE-0069

 • Http status code: 400
 • Melding: De opgegeven BTW is niet geldig

Code: BOE-0070

 • Http status code: 400
 • Melding: De opgegeven boekdatum is niet geldig

Code: BOE-0071

 • Http status code: 400
 • Melding: Een omschrijving mag maximaal 250 tekens lang zijn.

Code: BOE-0075

 • Http status code: 400
 • Melding: In de boekingsregels mag niet worden geboekt op memoriaal of een balans dagboek

Code: BOE-0076

 • Http status code: 400
 • Melding: Debet of Credit van een boekingsregel moet 0 zijn

Code: BOE-0077

 • Http status code: 400
 • Melding: Het dagboek van een boeking kan niet gewijzigd worden

Code: BOE-0078

 • Http status code: 400
 • Melding: De id kan niet gewijzigd worden

Code: BOE-0079

 • Http status code: 400
 • Melding: De opgegeven doorlopende incassomachtiging is ingetrokken.

Code: BOE-0080

 • Http status code: 400
 • Melding: Voor deze klant is boeken op een omzetrekening voor EU niet toegestaan.

Code: BOE-0081

 • Http status code: 400
 • Melding: Er is geen grootboekrekening aanwezig voor de volgende grootboekfuncties.

Code: BOE-0082

 • Http status code: 400
 • Melding: Een btw-soort ontbreekt, of komt niet overeen met de btwsoort van de grootboekrekening.

Code: BOE-0083

 • Http status code: 400
 • Melding: De factuur kan niet worden verwijderd omdat er betalingen zijn.

Code: BOE-0084

 • Http status code: 400
 • Melding: De omschrijving is verplicht.

Code: BOE-0085

 • Http status code: 400
 • Melding: De opgegeven grootboekfunctie is niet geldig.

Code: BOE-0086

 • Http status code: 400
 • Melding: Er is al een grootboek met het opgegeven nummer.

Code: BOE-0087

 • Http status code: 400
 • Melding: De opgegeven grootboekfunctie mag maar één keer voorkomen en is al door een ander grootboek in gebruik.

Code: BOE-0088

 • Http status code: 400
 • Melding: De omschrijving bij een grootboekrekening mag maximaal 50 tekens lang zijn.

Code: BOE-0089

 • Http status code: 400
 • Melding: Het grootboek is niet gevonden

Code: BOE-0090

 • Http status code: 400
 • Melding: De grootboekfunctie zit niet in de database.

Code: BOE-0091

 • Http status code: 400
 • Melding: Debet of Credit moet nul zijn

Code: BOE-0092

 • Http status code: 400
 • Melding: Ubl voldoet niet aan het SimplerInvoicing schema

Code: BOE-0093

 • Http status code: 400
 • Melding: De inkoopboeking bevat één of meerdere boekingsregels met een grootboek die een kostenplaatsregel bevat waarbij de instelling op 'Nee' staat

Code: BOE-0094

 • Http status code: 400
 • Melding: Een journaalpost moet minstens twee journaalpostregels bevatten

Code: BOE-0095

 • Http status code: 400
 • Melding: Het memoriaal dagboek is niet gevonden

Code: BOE-0096

 • Http status code: 400
 • Melding: Het dagboek is niet gevonden

Code: BOE-0096

 • Http status code: 400
 • Melding: Het opgegeven bedrag aan VAT is niet correct

Code: BOE-0098

 • Http status code: 400
 • Melding: Bij een boeking van verzending naar een particulier binnnen de EU moet een de boeking een grootboek met een VatRateCode bevatten

Code: BOE-0099

 • Http status code: 400
 • Melding: Bij een boeking van verzending naar een particulier binnnen de EU moet een de boeking het buitenlandse btw grootboek bevatten

Code: BOE-0100

 • Http status code: 400
 • Melding: Vat kan alleen via het buitenlandse grootboek worden opgegegen

Code: BOE-0101

 • Http status code: 400
 • Melding: Bij een grootboek met functie 'InstallatieTeleverkoopBinnenEUgeen' is een VatRateCode is verplicht als 'CompanyInfo.FactureerBuitenlandseBtw' aanstaat

Code: BOE-0102

 • Http status code: 400
 • Melding: Alleen bij een grootboek met functie 'InstallatieTeleverkoopBinnenEUgeen' mag een VatRateCode worden opgegeven

Code: BOE-0103

 • Http status code: 400
 • Melding: De opgegeven VatRateCode is ongeldig

Foutcode BTW

Code: BTW-0001

 • Http status code: 400
 • Melding: Aangifte is al geaccepteerd

Code: BTW-0002

 • Http status code: 400
 • Melding: Aangiftestatus heeft geen waarde

Foutcode CMP

Code: CMP-0001

 • Http status code: 400
 • Melding: Niet alle grootboeken met functie InstallatieTeleverkoopBinnenEUgeen hebben een VatRateCode

Foutcode REF

Code: REF-0001

 • Http status code: 400
 • Melding: Entiteit niet gevonden

Code: REF-0002

 • Http status code: 400
 • Melding: Eén van de te wijzigen velden van de entiteit is niet gevonden

Code: REF-0003

 • Http status code: 400
 • Melding: Eén van de te wijzigen velden van de entiteit komt meerdere keren voor in uw aanvraag

Code: REF-0004

 • Http status code: 400
 • Melding: Eén van de tekstvelden is te lang. Een tekstveld mag niet langer zijn dan de waarde van 'MaxLength'

Code: REF-0005

 • Http status code: 400
 • Melding: Eén van de enum velden is invalide. Een enum veld moet gekozen worden uit één van de waarden in 'PossibleValues'

Code: REF-0007

 • Http status code: 400
 • Melding: Eén van de waarden van een integer veld kon niet geconverteerd worden naar een integer, een integer is een geheel getal in het bereik [-2147483648, 2147483647]

Code: REF-0008

 • Http status code: 400
 • Melding: Eén van de waarden van een datetime veld kon niet geconverteerd worden naar een datetime. Het verwachte formaat is yyyy-MM-ddTHH:mm:ss, bijvoorbeeld 1986-05-07T15:32:11

Code: REF-0009

 • Http status code: 400
 • Melding: Eén van de waarden van een boolean veld kon niet geconverteerd worden naar een boolean

Code: REF-0010

 • Http status code: 400
 • Melding: Eén van de waarden van een money veld kon niet geconverteerd worden naar een decimal

Code: REF-0011

 • Http status code: 400
 • Melding: Eén van de waarden van een float veld kon niet geconverteerd worden naar een float, een float moet vallen binnen bereik [-1,79769313486232E+308, 1,79769313486232E+308]

Code: REF-0012

 • Http status code: 400
 • Melding: Eén van de waarden van een money veld valt buiten het bereik van [-100000000000, 100000000000]

Code: REF-0013

 • Http status code: 400
 • Melding: Eén van de waarden van een money veld bevat meer dan 4 decimalen.

Code: REF-0014

 • Http status code: 400
 • Melding: Eén van de waarden van een tekstveld bevat geen string.

Code: REF-0015

 • Http status code: 400
 • Melding: Eén van de waarden van een datetime veld valt buiten het toegestane bereik van 30-12-1899, 1-1-2401.

Code: REF-0016

 • Http status code: 400
 • Melding: De input is incompleet, of incorrect. Controleer of de json valide is en de juiste properties bevat

Foutcode KPL

Code: KPL-0001

 • Http status code: 400
 • Melding: Kostenplaats niet gevonden

Code: KPL-0002

 • Http status code: 400
 • Melding: Dit id bestaat al

Code: KPL-0003

 • Http status code: 400
 • Melding: Het id is verplicht

Code: KPL-0004

 • Http status code: 400
 • Melding: De omschrijving is verplicht

Code: KPL-0005

 • Http status code: 400
 • Melding: De omschrijving mag maximaal 50 karakters bevatten

Code: KPL-0006

 • Http status code: 400
 • Melding: Het nummer is verplicht

Code: KPL-0007

 • Http status code: 400
 • Melding: Het nummer moet tussen 1 en 999999999 liggen

Code: KPL-0008

 • Http status code: 400
 • Melding: Dit nummer bestaat al

Code: KPL-0009

 • Http status code: 400
 • Melding: Er kan geen nonactieve kostenplaats worden gemaakt

Foutcode REF

Code: REF-0006

 • Http status code: 400
 • Melding: Alleen de extra velden die horen bij de relatiesoort van de relatie kunnen worden aangepast

Foutcode REL

Code: REL-0001

 • Http status code: 400
 • Melding: RelatieSoort mag niet 'geen' zijn

Code: REL-0002

 • Http status code: 400
 • Melding: RelatieSoort dient klant te bevatten indien aanmanen aan staat

Code: REL-0003

 • Http status code: 400
 • Melding: Krediettermijn mag niet kleiner dan -365 of groter dan 1000 zijn

Code: REL-0004

 • Http status code: 400
 • Melding: RelatieSoort dient klant te bevatten indien Factuurkorting aan staat

Code: REL-0005

 • Http status code: 400
 • Melding: Relatie niet gevonden

Code: REL-0006

 • Http status code: 400
 • Melding: KvkNummer is ongeldig

Code: REL-0007

 • Http status code: 400
 • Melding: Naam moet gevuld zijn

Code: REL-0008

 • Http status code: 400
 • Melding: Relatiecode reeds in gebruik

Code: REL-0009

 • Http status code: 400
 • Melding: Iban mag niet leeg zijn wanneer bankieren aan staat of incassosoort is 'geen'

Code: REL-0010

 • Http status code: 400
 • Melding: Bic is ongeldig

Code: REL-0011

 • Http status code: 400
 • Melding: Iban is ongeldig

Code: REL-0012

 • Http status code: 400
 • Melding: MobieleTelefoon mag maximaal 25 karakters bevatten

Code: REL-0013

 • Http status code: 400
 • Melding: Telefoon mag maximaal 25 karakters bevatten

Code: REL-0014

 • Http status code: 400
 • Melding: Relatiesoort dient leverancier te bevatten indien bankieren aan staat

Code: REL-0015

 • Http status code: 400
 • Melding: WebSiteUrl dient een geldig URL te zijn

Code: REL-0016

 • Http status code: 400
 • Melding: RelatieSoort dient klant te bevatten indien IncassoSoort gevuld is

Code: REL-0017

 • Http status code: 400
 • Melding: Factuurrelatie bestaat niet

Code: REL-0018

 • Http status code: 400
 • Melding: Factuurrelatie is geen klant

Code: REL-0020

 • Http status code: 400
 • Melding: VestigingsAdres.Straat mag maximaal 50 karakters bevatten

Code: REL-0021

 • Http status code: 400
 • Melding: VestigingsAdres.Postcode mag maximaal 25 karakters bevatten

Code: REL-0022

 • Http status code: 400
 • Melding: VestigingsAdres.Plaats mag maximaal 50 karakters bevatten

Code: REL-0023

 • Http status code: 400
 • Melding: VestigingsAdres.Contactpersoon mag maximaal 50 karakters bevatten

Code: REL-0025

 • Http status code: 400
 • Melding: Correspondentie.Straat mag maximaal 50 karakters bevatten

Code: REL-0026

 • Http status code: 400
 • Melding: Correspondentie.Postcode mag maximaal 25 karakters bevatten

Code: REL-0027

 • Http status code: 400
 • Melding: Correspondentie.Plaats mag maximaal 50 karakters bevatten

Code: REL-0028

 • Http status code: 400
 • Melding: Correspondentie.Contactpersoon mag maximaal 50 karakters bevatten

Code: REL-0029

 • Http status code: 400
 • Melding: AanmaningEmailVersturen.Email dient gevuld te zijn indien AanmaningEmailVersturen.ShouldSend aan staat

Code: REL-0030

 • Http status code: 400
 • Melding: AanmaningEmailVersturen.Email dient een geldig emailadres te zijn

Code: REL-0031

 • Http status code: 400
 • Melding: AanmaningEmailVersturen.CcEmail dient een geldig emailadres te zijn

Code: REL-0032

 • Http status code: 400
 • Melding: FactuurEmailVersturen.Email dient gevuld te zijn indien FactuurEmailVersturen.ShouldSend aan staat

Code: REL-0033

 • Http status code: 400
 • Melding: FactuurEmailVersturen.Email dient een geldig emailadres te zijn

Code: REL-0034

 • Http status code: 400
 • Melding: FactuurEmailVersturen.CcEmail dient een geldig emailadres te zijn

Code: REL-0038

 • Http status code: 400
 • Melding: BevestigingsEmailVersturen.Email dient gevuld te zijn indien BevestigingsEmailVersturen.ShouldSend aan staat

Code: REL-0039

 • Http status code: 400
 • Melding: BevestigingsEmailVersturen.Email dient een geldig emailadres te zijn

Code: REL-0040

 • Http status code: 400
 • Melding: BevestigingsEmailVersturen.CcEmail dient een geldig emailadres te zijn

Code: REL-0044

 • Http status code: 400
 • Melding: OfferteEmailVersturen.Email dient gevuld te zijn indien OfferteEmailVersturen.ShouldSend aan staat

Code: REL-0045

 • Http status code: 400
 • Melding: OfferteEmailVersturen.Email dient een geldig emailadres te zijn

Code: REL-0046

 • Http status code: 400
 • Melding: OfferteEmailVersturen.CcEmail dient een geldig emailadres te zijn

Code: REL-0047

 • Http status code: 400
 • Melding: Het ID in het url en het ID van de relatie in het request komen niet overeen

Code: REL-0048

 • Http status code: 400
 • Melding: RelatieSoort mag niet 'eigen' bevatten

Code: REL-0049

 • Http status code: 400
 • Melding: Klant heeft openstaande facturen

Code: REL-0050

 • Http status code: 400
 • Melding: Klant heeft openstaande verkooporders

Code: REL-0051

 • Http status code: 400
 • Melding: Klant is een factuurrelatie

Code: REL-0052

 • Http status code: 400
 • Melding: Klant wordt gebruikt voor inkooporders

Code: REL-0053

 • Http status code: 400
 • Melding: Leverancier heeft openstaande facturen

Code: REL-0054

 • Http status code: 400
 • Melding: Leverancier heeft openstaande inkooporders

Code: REL-0055

 • Http status code: 400
 • Melding: CorrespondentieAdres.LandId niet gevonden

Code: REL-0056

 • Http status code: 400
 • Melding: VestigingsAdres.LandId niet gevonden

Code: REL-0057

 • Http status code: 400
 • Melding: BtwNummer mag maximaal 50 karakters bevatten

Code: REL-0058

 • Http status code: 400
 • Melding: BtwNummer moet minimaal 2 karakters bevatten

Code: REL-0059

 • Http status code: 400
 • Melding: BtwNummer mag alleen cijfers en letters bevatten

Code: REL-0060

 • Http status code: 400
 • Melding: Indien een van de velden van VestigingsAdres gevuld is, meegegeven dienen alle velden gevuld zijn, uitgezonderd Contactpersoon

Code: REL-0061

 • Http status code: 400
 • Melding: Email dient een geldig emailadres te zijn.

Code: REL-0062

 • Http status code: 400
 • Melding: RelatieSoort dient klant te bevatten indien Kredietlimiet ingevuld is.

Code: REL-0063

 • Http status code: 400
 • Melding: Het ID dient leeg te zijn.

Code: REL-0064

 • Http status code: 400
 • Melding: RelatieSoort mag niet aangepast worden.

Code: REL-0065

 • Http status code: 400
 • Melding: RelatieSoort kan niet zowel 'klant' als 'leverancier' zijn.

Code: REL-0066

 • Http status code: 400
 • Melding: De input is incompleet of incorrect. Controleer of de json valide is en de juiste properties bevat.

Code: REL-0067

 • Http status code: 400
 • Melding: Deze leverancier kan niet worden verwijderd omdat deze intern door SnelStart wordt gebruikt.

Code: REL-0068

 • Http status code: 400
 • Melding: AanmaningEmailVersturen.Email bevat één of meerdere ongeldige emailadressen. U kunt meerdere emailadressen opgeven door ze te scheiden met een puntkomma(;).

Code: REL-0069

 • Http status code: 400
 • Melding: AanmaningEmailVersturen.Email mag maximaal 250 karakters bevatten

Code: REL-0070

 • Http status code: 400
 • Melding: AanmaningEmailVersturen.CcEmail bevat één of meerdere ongeldige emailadressen. U kunt meerdere emailadressen opgeven door ze te scheiden met een puntkomma(;).

Code: REL-0071

 • Http status code: 400
 • Melding: AanmaningEmailVersturen.CcEmail mag maximaal 250 karakters bevatten

Code: REL-0072

 • Http status code: 400
 • Melding: FactuurEmailVersturen.Email bevat één of meerdere ongeldige emailadressen. U kunt meerdere emailadressen opgeven door ze te scheiden met een puntkomma(;).

Code: REL-0073

 • Http status code: 400
 • Melding: FactuurEmailVersturen.Email mag maximaal 250 karakters bevatten

Code: REL-0074

 • Http status code: 400
 • Melding: FactuurEmailVersturen.CcEmail bevat één of meerdere ongeldige emailadressen. U kunt meerdere emailadressen opgeven door ze te scheiden met een puntkomma(;).

Code: REL-0075

 • Http status code: 400
 • Melding: FactuurEmailVersturen.CcEmail mag maximaal 250 karakters bevatten

Code: REL-0076

 • Http status code: 400
 • Melding: BevestigingsEmailVersturen.Email bevat één of meerdere ongeldige emailadressen. U kunt meerdere emailadressen opgeven door ze te scheiden met een puntkomma(;).

Code: REL-0077

 • Http status code: 400
 • Melding: BevestigingsEmailVersturen.Email mag maximaal 250 karakters bevatten

Code: REL-0078

 • Http status code: 400
 • Melding: BevestigingsEmailVersturen.CcEmail bevat één of meerdere ongeldige emailadressen. U kunt meerdere emailadressen opgeven door ze te scheiden met een puntkomma(;).

Code: REL-0079

 • Http status code: 400
 • Melding: BevestigingsEmailVersturen.CcEmail mag maximaal 250 karakters bevatten

Code: REL-0080

 • Http status code: 400
 • Melding: OfferteEmailVersturen.Email bevat één of meerdere ongeldige emailadressen. U kunt meerdere emailadressen opgeven door ze te scheiden met een puntkomma(;).

Code: REL-0081

 • Http status code: 400
 • Melding: OfferteEmailVersturen.Email mag maximaal 250 karakters bevatten

Code: REL-0082

 • Http status code: 400
 • Melding: OfferteEmailVersturen.CcEmail bevat één of meerdere ongeldige emailadressen. U kunt meerdere emailadressen opgeven door ze te scheiden met een puntkomma(;).

Code: REL-0083

 • Http status code: 400
 • Melding: OfferteEmailVersturen.CcEmail mag maximaal 250 karakters bevatten

Code: REL-0084

 • Http status code: 400
 • Melding: Email bevat één of meerdere ongeldige emailadressen. U kunt meerdere emailadressen opgeven door ze te scheiden met een puntkomma(;).

Code: REL-0085

 • Http status code: 400
 • Melding: Email mag maximaal 250 karakters bevatten

Code: REL-0086

 • Http status code: 400
 • Melding: Oin moet exact 20 cijfers bevatten of null zijn

Code: REL-0087

 • Http status code: 400
 • Melding: De Btw landcode komt niet overeen met de landcode van het vestigingsadres

Code: REL-0088

 • Http status code: 400
 • Melding: Het opgegeven nummer is geen geldig btw-nummer

Code: REL-0089

 • Http status code: 400
 • Melding: E-mailadres voor Offerte-aanvragen moet ingevuld zijn als deze standaard gemaild moeten worden

Code: REL-0090

 • Http status code: 400
 • Melding: Het opgegeven e-mailadres voor Offerte-aanvragen is ongeldig

Code: REL-0091

 • Http status code: 400
 • Melding: E-mailadres voor Offerte-aanvragen dient te bestaan uit een puntkomma-gescheiden lijst van geldige e-mailadressen

Code: REL-0092

 • Http status code: 400
 • Melding: E-mailadres voor Offerte-aanvragen mag maximaal 250 karakters bevatten

Code: REL-0093

 • Http status code: 400
 • Melding: Het opgegeven CC-e-mailadres voor Offerte-aanvragen is ongeldig

Code: REL-0094

 • Http status code: 400
 • Melding: CC-e-mailadres voor Offerte-aanvragen dient te bestaan uit een puntkomma-gescheiden lijst van geldige e-mailadressen

Code: REL-0095

 • Http status code: 400
 • Melding: CC-e-mailadres voor Offerte-aanvragen mag maximaal 250 karakters bevatten

Code: REL-0096

 • Http status code: 400
 • Melding: E-mailadres voor Bestellingen moet ingevuld zijn als deze standaard gemaild moeten worden

Code: REL-0097

 • Http status code: 400
 • Melding: Het opgegeven e-mailadres voor Bestellingen is ongeldig

Code: REL-0098

 • Http status code: 400
 • Melding: E-mailadres voor Bestellingen dient te bestaan uit een puntkomma-gescheiden lijst van geldige e-mailadressen

Code: REL-0099

 • Http status code: 400
 • Melding: E-mailadres voor Bestellingen mag maximaal 250 karakters bevatten

Code: REL-0100

 • Http status code: 400
 • Melding: Het opgegeven CC-e-mailadres voor Bestellingen is ongeldig

Code: REL-0101

 • Http status code: 400
 • Melding: CC-e-mailadres voor Bestellingen dient te bestaan uit een puntkomma-gescheiden lijst van geldige e-mailadressen

Code: REL-0102

 • Http status code: 400
 • Melding: CC-e-mailadres voor Bestellingen mag maximaal 250 karakters bevatten

Code: REL-0103

 • Http status code: 400
 • Melding: Klant kan niet worden verwijderd omdat deze intern door SnelStart wordt gebruikt

Foutcode VOR

Code: VOR-0001

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder niet gevonden

Code: VOR-0002

 • Http status code: 400
 • Melding: De relatie is geen klant

Code: VOR-0003

 • Http status code: 400
 • Melding: De factuurrelatie is geen klant

Code: VOR-0004

 • Http status code: 400
 • Melding: De machtiging hoort niet bij deze klant

Code: VOR-0005

 • Http status code: 400
 • Melding: Bij een nieuwe verkooporder moet het veld ordernummer leeg zijn

Code: VOR-0006

 • Http status code: 400
 • Melding: Straat mag maximaal 50 karakters bevatten

Code: VOR-0007

 • Http status code: 400
 • Melding: Postcode mag maximaal 25 karakters bevatten

Code: VOR-0008

 • Http status code: 400
 • Melding: Plaats mag maximaal 50 karakters bevatten

Code: VOR-0009

 • Http status code: 400
 • Melding: Contactpersoon mag maximaal 50 karakters bevatten

Code: VOR-0010

 • Http status code: 400
 • Melding: LandId niet gevonden

Code: VOR-0011

 • Http status code: 400
 • Melding: Orderreferentie mag maximaal 50 karakters bevatten

Code: VOR-0013

 • Http status code: 400
 • Melding: Incassomachtiging niet gevonden

Code: VOR-0014

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder heeft nog gekoppelde inkooporders

Code: VOR-0015

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder is geen offerte en kan niet worden aangepast

Code: VOR-0016

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave datum veld is ongeldig

Code: VOR-0017

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave artikel veld is onbekend

Code: VOR-0018

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave artikel veld is ongeldig

Code: VOR-0019

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave artikel omzetgroep veld is onbekend

Code: VOR-0020

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave artikel omzetgroep veld is ongeldig

Code: VOR-0021

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave bedrag veld is ongeldig

Code: VOR-0022

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave bedrag veld is ongeldig

Code: VOR-0023

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave bedrag veld is ongeldig

Code: VOR-0024

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave factuur veld is onbekend

Code: VOR-0025

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave factuur veld is ongeldig

Code: VOR-0026

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave grootboekrekening veld is onbekend

Code: VOR-0027

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave grootboekrekening veld is ongeldig

Code: VOR-0028

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave klant veld is onbekend

Code: VOR-0029

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave klant veld is ongeldig

Code: VOR-0030

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave leverancier veld is onbekend

Code: VOR-0031

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave leverancier veld is ongeldig

Code: VOR-0032

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave land veld is onbekend

Code: VOR-0033

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave land veld is ongeldig

Code: VOR-0034

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave geheel getal is ongeldig

Code: VOR-0035

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave tekst is te lang

Code: VOR-0036

 • Http status code: 400
 • Melding: Verkooporder extra ingave veld nummer is ongeldig