Issues

 • Offerte, factuur en verkooporder pdf downloaden

  Is het mogelijk om via de API de pdf te downloaden van de Offerte, factuur en verkooporder.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Thu, 22 Jul 2021 09:53:30 GMT
 • Offerte goedkeuren

  Is het mogelijk om een bestaande offerte in SnelStart via de API goed te keuren zodat dit een Verkooporder wordt?

  Status: Proposed | Reported by Hidden Thu, 22 Jul 2021 09:52:11 GMT
 • Move application to Azure, but POST calls to SnelStart are now denied

  We are in the process of moving the hosting of our application to Azure. Yesterday we noticed that our new Azure hosted application is able to retrieve a token from the SnelStart API and GET calls can be made. When doing a POST call though, the stream is closed resulting in an IOException error. Is it possible that doing POST calls from a new hosting area on our site needs to be allowed/whitelisted on your site?

  Status: Proposed | Reported by Hidden Wed, 14 Jul 2021 04:22:53 GMT
 • Kasboeking

  WIj ervaren een ongebruikelijke melding via de API; /kasboekingen POST. Een kasboeking die perfect in balns is geeft toch de melding: BOE-0039 / Boeking niet in balans. Het handmatig aanmaken van deze boeking gaat correct waarbij de data identiek is aan de te verwerken kasboeking. Zie bijlage onze data die we inschieten via de API met een ongeldige response. Hopelijk kan worden aangegeven wat hierin mis gaat gezien dit nu niet werkt voor al onze Snelstart klanten. Dit gebeurd vrij willekeurig en vaak gaat het wel goed. Artjan van Horssen support@arture.nl

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 09 Jul 2021 14:13:19 GMT
 • POST /v2/verkooporders - Aanmaken van tekst regels via de API werkt niet

  Via de interface is het eenvoudig om een tekst/lege regel in te voegen (zoals beschreven in https://kennispleinweb.snelstart.nl/nl/een-factuur-maken-in-snelstart-web) Maar als ik dat via de API doe dan werkt dit niet: er komt een aantal, stuksprijs en totaalbedrag voor die regel op de faktuur te staan. Mijn constateringen / pogingen: - Via de API wordt er een artikel gekoppeld - Deze kan ik nergens vinden/herleiden (e.g. niet via de API / interface) - "artikel" helemaal weg laten werkt niet - "artikel": {} werkt niet - "artikel": null werkt niet - "artikelPublicIdentifier": "00000000-0000-0000-0000-000000000000" werkt niet - Als ik het via de interface aanpas en via de API oproep dan is het artikel 'null' klant id: 969501 administratie: Development (9ab6a455-1e49-4cd4-9829-bf1d653b14d9) Voorbeelden: - Via API "regels": [ { "artikel": { "id": "de849ecc-2010-454c-8c6d-b93fc30387ec", "uri": "/artikelen/de849ecc-2010-454c-8c6d-b93fc30387ec" }, "omschrijving": "2021-05-27 13:25 | Unscheduled Event (27 May 11:35 UTC)", "stuksprijs": 0.0, "aantal": 0.0, "kortingsPercentage": 0.0, "totaal": 0.0, "extraRegelVelden": [] } ] - Via web interface "regels": [ { "artikel": null, "omschrijving": "2021-05-27 13:25 | Unscheduled Event (27 May 11:35 UTC)", "stuksprijs": 0.0, "aantal": 0.0, "kortingsPercentage": 0.0, "totaal": 0.0, "extraRegelVelden": [] } ]

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 09 Jul 2021 11:00:51 GMT
 • Unsupported grant_type

  Sinds 2 juli kan ik voor een klant geen gegevens meer ophalen. Bij het opvragen van een token krijg ik {"error":"unsupported_grant_type"} Voorheen werkte dit wel. Is er iets veranderd? Ook met de voorbeeldcode werkt dit niet: var requestBody = new Dictionary string, string { { "grant_type", "clientkey" }, { "clientkey", clientkey } }; Uri requestUri = new Uri("https://auth.snelstart.nl/b2b/token");

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 09 Jul 2021 09:22:47 GMT
 • zoeken relatie, klant/leverancier

  request met gewoon op naam zoeken geeft goede respons: .../relaties?$filter=substringof('Ingen', Naam)+eq+true echter als ik alleen wil zoeken in Klanten en NIET in leveranciers dan dacht ik toe te voegen: +And+Relatiesoort/any(r:r+eq+'Klant') dat werkt niet foutmelding: {"Message":"Syntax error at position 38 in 'substringof('Ingen', Naam) eq true And Relatiesoort/any(r:r eq 'Klant')'."} wat gaat hier fout? Nog een issue: als ik alleen de naam en id wil hebben voeg ik toe: &$select=Id,Naam gaat goed. wil ik ook de plaats van het Vestigingsadres, dan lukt dat niet: &$select=Id,Naam,VestigingsAdres/Plaats foutmelding: {"Message":"Only properties specified in $expand can be traversed in $select query options. Selected item was 'VestigingsAdres'."} Kunnen jullie aangeven wat ik fout doe bij deze 2 issues?

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 28 Jun 2021 07:28:17 GMT
 • Bad Request bij OData filter artikelen

  Ik krijg een HTTP 400 error terug als ik probeer te filteren op artikelcode. Dit is de URL: https://b2bapi.snelstart.nl/v2/artikelen?$filter=artikelcode eq '1000' Dit krijg ik terug: Request-Context: appId=cid-v1:e22a62d0-71f5-465b-84b9-bdeba47fb89c Cache-Control: private Date: Mon, 21 Jun 2021 08:46:18 GMT X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Content-Length: 126 Content-Type: text/plain; charset=utf-8 {"Message":"Could not find a property named 'artikelcode' on type 'SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Artikelen.ArtikelQueryModel'."} Terwijl artikelcode wel degelijk een veld is in Artikelen.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 21 Jun 2021 08:48:31 GMT
 • Verkooporderregels Identifier

  Hi, De verkooporders GET api geeft een mooi object terug met alle orderregels. Wij hebben alleen aan onze kant een aantal velden die we willen koppelen per order regel. Helaas hebben de order regels geen eigen identifier wat het moeilijk maakt om de regels later te updaten met nieuwe snelstart gegevens zonder onze eigen gegevens te verliezen. Zou het mogelijk zijn om een identifier toe te voegen aan de regels van de verkooporders? Of is hier mogelijk een andere oplossing voor?

  Status: Proposed | Reported by Hidden Wed, 16 Jun 2021 08:02:08 GMT
 • null response bij actionType delete

  Goedemorgen! Als gebruikers een koppeling met een van hun boekhoudingen verbreken via Oauth, wordt als response gestuurd: { "ActionType": "Delete", "ReferenceKey": "12345678", "KoppelSleutel": null } Met de ReferenceKey is wel te achterhalen welke gebruiker de actie betreft, maar het is met deze response volgens mij niet mogelijk te identificeren voor welke administratie de verbinding verbroken is.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Thu, 03 Jun 2021 08:51:02 GMT

You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.