Issues

 • BOE-0061 : Er is een niet toegestane grootboekrekening gebruikt.

  Bij een memoriaalboeking krijgen wij de melding : Er is een niet toegestane grootboekrekening gebruikt. Wat doe ik fout ? route : POST /v2/memoriaalboekingen bericht : { "datum": "2021-10-02", "boekstuk": "210700010", "omschrijving": "210700010", "memoriaalBoekingsRegels": [ { "omschrijving": "JournalEntry.TotalReceivedOn", "grootboek": { "id": "d5e14a24-eab4-4219-bd2e-c44a0308f69b" }, "debet": 400, "credit": 0 }, { "omschrijving": "2100011 : ALL - ALL", "grootboek": { "id": "fc02e3aa-e08d-44fd-9b1b-c25b0fdbb2c4" }, "debet": 0, "credit": 200 }, { "omschrijving": "2100011 : ALL - ALL", "grootboek": { "id": "fc02e3aa-e08d-44fd-9b1b-c25b0fdbb2c4" }, "debet": 0, "credit": 200 } ], "dagboek": { "id": "50689fe7-8772-438a-b730-2cf1614fddf5" } } Dagboek : [{ "modifiedOn": "2017-08-16T15:01:51.937", "omschrijving": "Memoriaal", "kostenplaatsVerplicht": false, "rekeningCode": "WinstEnVerlies", "nonactief": false, "nummer": 9990, "grootboekfunctie": "DagboekMemoriaal", "grootboekRubriek": "Bijzondere baten en lasten", "rgsCode": null, "btwSoort": [ "Geen" ], "vatRateCode": null, "id": "50689fe7-8772-438a-b730-2cf1614fddf5", "uri": "/grootboeken/50689fe7-8772-438a-b730-2cf1614fddf5" }] Debiteuren : [{ "modifiedOn": "2017-09-11T12:45:57.78", "omschrijving": "Debiteuren", "kostenplaatsVerplicht": false, "rekeningCode": "Balans", "nonactief": false, "nummer": 1300, "grootboekfunctie": "DagboekVerkoop", "grootboekRubriek": "Vorderingen", "rgsCode": null, "btwSoort": [ "Geen" ], "vatRateCode": null, "id": "fc02e3aa-e08d-44fd-9b1b-c25b0fdbb2c4", "uri": "/grootboeken/fc02e3aa-e08d-44fd-9b1b-c25b0fdbb2c4" }] Betaalwijze : [{ "modifiedOn": "2017-08-16T15:01:51.937", "omschrijving": "Betaalwijze contant", "kostenplaatsVerplicht": false, "rekeningCode": "Balans", "nonactief": false, "nummer": 2200, "grootboekfunctie": "ContanteBetaling", "grootboekRubriek": "Tussenrekeningen", "rgsCode": null, "btwSoort": [ "Geen" ], "vatRateCode": null, "id": "d5e14a24-eab4-4219-bd2e-c44a0308f69b", "uri": "/grootboeken/d5e14a24-eab4-4219-bd2e-c44a0308f69b" }]

  Status: Proposed | Reported by Hidden Tue, 05 Oct 2021 11:03:32 GMT
 • RGS versies

  Bij het opvragen van grootboeken, krijg ik verschillende versies van RGS terug. Meestal 3 versies (3.0, 3.1 en 3.3), soms 2 versies (3.1 en 3.0 of 3.3) en soms 1 versie (alleen 3.1). Daartoe heb ik twee vragen. Kan de accountant zelf kiezen welke RGS-versies worden gehanteerd? Is het mogelijk om versie 3.2 op te halen bij grootboeken?

  Status: Proposed | Reported by Hidden Thu, 30 Sep 2021 10:10:25 GMT
 • Memoriaal boekingen opvragen

  Voor het API endpoint /v2/memoriaalboekingen is geen OData methode beschikbaar. Als ik alle memoriaalboekingen in een administratie wil ophalen, zal ik deze daartoe één voor één moeten ophalen op basis van id, net zoals ik alle in- en verkoopboekingen moet ophalen op basis van id. In het geval van in- en verkoopboekingen kan ik de bestaande id's opvragen via in- en verkoopfacturen. Een dergelijk alternatief voor memoriaalboekingen kan ik alleen niet vinden. Daartoe is mijn vraag: Hoe kom ik aan de id's die ik nodig heb voor het endpoint /v2/memoriaalboekingen/{id}? Bij voorbaat dank!

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 17 Sep 2021 12:29:07 GMT
 • 500 Message: Server error Incident id

  Ik krijg bij sommige boekingen de volgende error? Enig idee waar dat ik kan zitten? ErrorCode: 500 Message: Server error: `POST https://b2bapi.snelstart.nl/v2/verkoopboekingen` resulted in a `500 Internal Server Error` response: {"Message":"Incident id: 'HH1750-TW0688'","IncidentId":"HH1750-TW0688"}

  Status: Proposed | Reported by Hidden Thu, 16 Sep 2021 07:35:45 GMT
 • Factuurnummers als strings niet te gebruiken in webversie

  Het schema van verkoopboekingen staat strings toe als factuurnummer, maar de webversie lijkt hier niet goed mee om te gaan. Als je bijvoorbeeld een verkoopboeking aanmaakt via de API en dan in de webversie een betaling registreert, is het niet meer mogelijk om deze betaling te verwijderen. Bij het verwijderen van een betaling is in de netwerktab van de developertools te zien dat er een request wordt uitgevoerd naar https://webapi.snelstart.nl/Invoices/GetVerkoopBoekingState?factuurnummer=NaN&factuurnummerId=18 welke resulteert in een bad request. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat het factuurnummerparameter de waarde "NaN" heeft. Ik vermoed dat de webversie het factuurnummer als een nummer behandeld, en niet als een string zoals het API-schema suggereert. Het is bij ons onbekend of dit probleem ook speelt in de desktopapplicatie SnelStart 12. Onze koppeling maakt facturen aan met strings als factuurnummer volgens het schema en zoals geïmplementeerd in de iwd-nl/snelstart-php package, waardoor onze gebruikers snel tegen fouten aan zullen lopen (in de webversie) als dit niet wordt opgelost. Is het schema onjuist? Of is dit een fout in de webversie? In beide gevallen zijn wij afhankelijk van een wijziging van jullie in het schema of in de webversie. Wij horen graag waar de fout ligt en wanneer dit opgelost is.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 13 Sep 2021 15:05:07 GMT
 • Voorraad nog steeds niet aanpasbaar via api

  Hallo Voorraad is nog steeds niet aanpasbaar via API zie hier ook al berichten van vroeger en dat was 2020 juli en nu nog steeds niet Dit is wel een struikel punt. Ik zag dat dit bij TribeCRM ook een probleem was en wij ervaren dit met onze tool zelf nu ook

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 13 Sep 2021 11:43:26 GMT
 • response berichten graag consistent Nederlandstalig maken

  In response berichten zijn de foutmeldingen niet consistent Nederlandstalig, kunnen deze consistent worden gemaakt, voorbeeld: Voorbeeld: POST bericht (toevoegen) relatie: https://b2bapi.snelstart.nl/v2/relaties [{"errorCode":"REL-0088","message":"Het opgegeven nummer is geen geldig btw-nummer","details":null}] PUT bericht (bijwerken) relatie: https://b2bapi.snelstart.nl/v2/relaties/f6059e6a-0316-4ca4-860a-4d989cb7d82f {"message":"The request is invalid.","modelState":{"relatie.KvkNummer":["The field KvkNummer must be a string with a maximum length of 12."]}}

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 10 Sep 2021 08:07:49 GMT
 • Authorization has been denied for this request

  Bij het opvragen van de artikelen krijg ik de melding "Authorization has been denied for this request". De request ziet er al volgt uit: GET https://b2bapi.snelstart.nl/v2/artikelen?$skip=0&$top=500 Ocp-Apim-Subscription-Key: 123... Authorization: eyJh... Wat gaat er mis? De Authorization is de token die ik krijg van de authenticatie.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 06 Sep 2021 15:54:21 GMT
 • Error From API : Verkooporder heeft nog gekoppelde inkooporders

  Hi Team, We've got this error message "Verkooporder heeft nog gekoppelde inkooporders" from Snelstart API when trying to update a sales order with the below request. Request: { "relatie": { "Id": "9339770e-d08f-4b3b-accb-a32ee8ca1343" }, "procesStatus": "Werkbon", "nummer": 212210, "omschrijving": " **", "id": "026a8ee9-9700-4df6-aeba-8bd4c1e99819", "datum": "2021-08-20T00:00:00Z", "verkooporderBtwIngaveModel": "Exclusief", "betalingskenmerk": "", "memo": "", "afleveradres": { "straat": "Wilhelminasingel 45", "postcode": "7741HE", "plaats": "Coevorden", "contactpersoon": "", "land": { "Id": "5e00b414-8ac8-43bf-b3cb-59d67fa4a7a1" } }, "factuuradres": { "straat": "Lauwers 17", "postcode": "9405 BL", "plaats": "Assen", "contactpersoon": "", "land": { "Id": "5e00b414-8ac8-43bf-b3cb-59d67fa4a7a1" } }, "regels": [ { "artikel": { "Id": "bca01489-e327-44c2-81f1-9e788124b89e" }, "omschrijving": "Euromotion handdoekrol Eco, cell. verl. 140 mtr x 23,3 cm, 6 rol p/pak (45)", "stuksprijs": 40.8, "aantal": 2.0, "kortingsPercentage": 0.0, "extraRegelVelden": [ { "veldNummer": 1, "omschrijving": "Voorraad", "waarde": "0" }, { "veldNummer": 2, "omschrijving": "Service", "waarde": "0" } ] } ], "verkoopordersjabloon": { "Id": "13f82f49-fc7e-4889-94f4-b10a26972b86" }, "factuurkorting": 0.0, "extraHoofdVelden": [ { "veldNummer": 1, "omschrijving": "Route week", "waarde": "" }, { "veldNummer": 2, "omschrijving": "Route bestemming", "waarde": "" }, { "veldNummer": 3, "omschrijving": "Referentie", "waarde": "I.1.21.04305" }, { "veldNummer": 4, "omschrijving": "Aanvrager", "waarde": "Melissa Plas" } ] } Response: [{"errorCode":"VOR-0014","message":"Verkooporder heeft nog gekoppelde inkooporders","details":null}] Can you please help us what is the cause of this error and what needs to be done to solve it. With Kind Regards, Ankit

  Status: Proposed | Reported by Hidden Wed, 25 Aug 2021 09:55:28 GMT
 • Factureren via de API

  Is het mogelijk om een factuur te versturen via de API? Zo ja, welke call moet je dan gebruiken? Ik kan hem niet vinden 😅

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 16 Aug 2021 14:02:13 GMT

You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.