Relatie opvragen ahv telefoonnummer

Net ben ik begonnen met het opvragen van een relatie aan de hand van een selectie op telefoonnummer. Dit doe ik met de url: https://b2bapi.snelstart.nl/v2/relaties?$skip=0&$top=30&$filter=telefoon+eq+1234567890 Als antwoord krijg ik terug: {"Message":"Could not find a property named 'telefoon' on type 'SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel'."} Maar als ik in het relatiemodel kijk zie ik wel degelijk het telefoonnummer als veld telefoon. Zijn de veldnamen in het filter anders dan in de return-output? Als ik het filter weg laat krijg ik wel degelijk velden met telefoon terug. Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank, Freek

Comments

  •  
    Inmiddels gevonden. in tegenstelling tot wat je terugkrijgt, beginnen de veldnamen met een uppercase.
    Posted by Hidden Tue, 23 Feb 2021 20:24:43 GMT


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.