Authorization has been denied for this request

Bij het opvragen van de artikelen krijg ik de melding "Authorization has been denied for this request". De request ziet er al volgt uit: GET https://b2bapi.snelstart.nl/v2/artikelen?$skip=0&$top=500 Ocp-Apim-Subscription-Key: 123... Authorization: eyJh... Wat gaat er mis? De Authorization is de token die ik krijg van de authenticatie.


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.