response berichten graag consistent Nederlandstalig maken

In response berichten zijn de foutmeldingen niet consistent Nederlandstalig, kunnen deze consistent worden gemaakt, voorbeeld: Voorbeeld: POST bericht (toevoegen) relatie: https://b2bapi.snelstart.nl/v2/relaties [{"errorCode":"REL-0088","message":"Het opgegeven nummer is geen geldig btw-nummer","details":null}] PUT bericht (bijwerken) relatie: https://b2bapi.snelstart.nl/v2/relaties/f6059e6a-0316-4ca4-860a-4d989cb7d82f {"message":"The request is invalid.","modelState":{"relatie.KvkNummer":["The field KvkNummer must be a string with a maximum length of 12."]}}

Comments

  •  
    Ik zal de wens aan de ontwikkelaars doorgeven, zodat zij hiernaar kunnen kijken. Ik kan uiteraard geen termijn geven of dit op korte termijn aangepast gaan worden. Het is misschien ook verstandig om hier een Idee voor aan te maken op ons Ideeën portaal https://ideeen.snelstart.nl/forums/925096-idee%C3%ABn-portaal?category_id=377998
    Posted by Hidden Fri, 10 Sep 2021 08:15:05 GMT


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.