Factuurnummers als strings niet te gebruiken in webversie

Het schema van verkoopboekingen staat strings toe als factuurnummer, maar de webversie lijkt hier niet goed mee om te gaan. Als je bijvoorbeeld een verkoopboeking aanmaakt via de API en dan in de webversie een betaling registreert, is het niet meer mogelijk om deze betaling te verwijderen. Bij het verwijderen van een betaling is in de netwerktab van de developertools te zien dat er een request wordt uitgevoerd naar https://webapi.snelstart.nl/Invoices/GetVerkoopBoekingState?factuurnummer=NaN&factuurnummerId=18 welke resulteert in een bad request. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat het factuurnummerparameter de waarde "NaN" heeft. Ik vermoed dat de webversie het factuurnummer als een nummer behandeld, en niet als een string zoals het API-schema suggereert. Het is bij ons onbekend of dit probleem ook speelt in de desktopapplicatie SnelStart 12. Onze koppeling maakt facturen aan met strings als factuurnummer volgens het schema en zoals geïmplementeerd in de iwd-nl/snelstart-php package, waardoor onze gebruikers snel tegen fouten aan zullen lopen (in de webversie) als dit niet wordt opgelost. Is het schema onjuist? Of is dit een fout in de webversie? In beide gevallen zijn wij afhankelijk van een wijziging van jullie in het schema of in de webversie. Wij horen graag waar de fout ligt en wanneer dit opgelost is.

Comments

 •  
  Wanneer ik dezelfde handeling die je doorgeeft probeer uit te voeren in SnelStart 12 dan krijg ik ook dezelfde melding die je opgeeft. Dus er zal bewust gekozen zijn om deze optie zo te verwerken, wat ik ook enigzins kan begrijpen. Als dat schema echter zou aangeven dat dit wel zou kunnen dan moet daar naar gekeken worden. Kun je aangeven waar je de package hebt gevonden? Ik kan dit dan aan de ontwikkelaars doorgeven zodat ze er in iedergeval naar kunnen kijken.
  Posted by Hidden Tue, 14 Sep 2021 07:31:55 GMT
 •  
  Het package wat wij gebruiken is: https://github.com/iwd-nl/snelstart-php
  Posted by Hidden Tue, 14 Sep 2021 08:40:22 GMT
 •  
  Bedankt voor het doorgeven. Ik ga de vraag bij onze ontwikkelaars neerleggen of er inderdaad in de package aangegeven zou staat dat een boeking gekoppeld aan een betaling gewist zou moeten kunnen worden. De webversie zelf werkt echter zoals hij zou moeten horen, net zoals SnelStart 12 bij deze functie.
  Posted by Hidden Tue, 14 Sep 2021 08:55:00 GMT
 •  
  Via deze weg wil ik graag opvragen wat de status hiervan is?
  Posted by Hidden Mon, 27 Sep 2021 04:52:47 GMT
 •  
  Er is helaas geen update geweest over deze situatie, wat inhoud dat de ontwikkelaars er nog niet aan toe gekomen zijn. Het blijft voor alsnog afwachten aangezien niet bekend is op welk termijn er naar gekeken gaat worden.
  Posted by Hidden Mon, 27 Sep 2021 07:17:07 GMT
 •  
  Ik heb zojuist een update van de ontwikkelaars gekregen dat het inderdaad bewust niet mogelijk is om een verkoopboeking/factuur te wissen wanneer hij gekoppeld is aan een bankboeking wanneer we het hebben over de web omgeving en de API. De enige uitzondering hierop is dat het verwijderen wel vanuit het lokale programma SnelStart 12 mogelijk is. Dit blijft echter helaas wel een manuele handeling. De ontwikkelaars hebben ook de package bekeken maar ze konden hier niet iets in terug vinden wat zou aangeven dat het wel vanuit de API mogelijk zou zijn. Het advies wat de ontwikkelaars in dit geval gaven is dat het verstandig is om op ons ideeënplein (https://ideeen.snelstart.nl/forums/925096-idee%C3%ABn-portaal?category_id=377998) een idee aan te maken mocht deze functie wenselijk zijn. Hier kunnen andere ontwikkelaars ook op stemmen wat inzichtelijk maakt wat het animo voor het idee is.
  Posted by Hidden Thu, 30 Sep 2021 16:01:42 GMT
 •  
  Het probleem voor ons zit in de schema van de API, specifiek op de endpoint "/v2/verkoopboekingen (POST)". Daar is het schema van het factuurnummer het volgende: "factuurnummer": { "description": "De factuurnummer van de verkoopboeking.", "maxLength": 25, "minLength": 0, "type": "string" }, Er wordt een string toegelaten, zoals bijvoorbeeld "foobar1234". Stel dat je via de API een factuur (verkoopboeking) aanmaakt met het hierboven genoemde endpoint en als factuurnummer "foobar1234" invult, dan wordt de factuur succesvol aangemaakt. In de webversie van SnelStart zie je ook de factuur in het overzicht. Vervolgens registreer je een betaling op die factuur, dat werkt ook zoals verwacht. Maar als je daarna de betaling probeert te verwijderen, krijg je de foutmelding: "Er ging iets mis binnen SnelStart. Blijft het probleem zich voordoen? Neem dan contact op met onze klantenservice.". Het probleem is dus dat het mogelijk is om via de API een factuur aan te maken waar de webversie niet mee om kan gaan. De vraag is dus of dit een fout is in de webversie, of dat de API invoer toestaat die niet mogelijk moet zijn.
  Posted by Hidden Mon, 04 Oct 2021 07:47:06 GMT
 •  
  Er is volgens de ontwikkelaars bewust gekozen om deze melding voor te laten komen. Dit heeft echter ook niets te maken met het aanmaken van een factuur, aangezien je deze handeling ook manueel kunt uitvoeren vanuit web of SnelStart 12, en als je dan ook die boeking probeerd te wissen krijg je dezelfde melding terug. Het maakt niet uit of de boeking via web, de API of vanuit SnelStart 12 verwijderd wordt, deze melding hoort terug te komen.
  Posted by Hidden Mon, 04 Oct 2021 08:12:26 GMT


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.