Koppeling activeren

Als je gebruik maakt van een "Test&Ontwikkeling" sleutel zorg er voor dat je je koppeling laat certificeren een "productiesleutel" of "maatwerk" sleutel krijgt toegewezen.

Een "Test & Ontwikkeling" sleutel is slechts 90 dagen geldig en wodt automatisch verwijderd.

 

CERTIFICEREN

Als je koppeling gereed is dan kan deze hier worden aangemeld voor certificering, voor meer informatie kijk hier

 

OAUTH ACTIVEREN

Voor een productiekoppeling vereisen wij dat de koppeling via oAuth tot stand komt tussen jouw app en SnelStart.

Hoe het koppelen op oAuth werkt staat hier