B2B-Api versioneringsstrategie

De wereld is aan verandering onderhevig. Dat valt niet te ontkennen. Zo zal ook de B2B-Api in de loop van tijd veranderen. Hieronder staat hoe we bij SnelStart om zullen gaan de de veranderingen in de B2B-Api.

De opbouw van de api-URL

In de URL van de B2B-Api is de versie van de api terug te vinden. De URL van de api bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

{scheme}://{host}/{version}/{resource}[/{action}|?{parameters}]

scheme
Het communicatie protocol dat wordt gebruikt. Dit is altijd https
host
Dit is b2bapi.snelstart.nl
version
De versie van de B2B-Api. Deze begint met 'v' gevolgd door één of meer cijfers.
resource
Het object dat uit de administratie wordt ontsloten.
action
Optioneel: sommige 'resources' kennen extra acties.
parameters
Optioneel: sommige 'resources' kennen optionele querystring parameters.

De huidige versie van de B2B-Api is: v1.

Versioneringsstrategie

SnelStart behoud zich het recht voor om de B2B-Api te wijzigen. Natuurlijk zullen wij bij wijzigingen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is rekening proberen te houden met de gevolgen voor uw applicatie.

Welke wijzigingen hebben welke gevolgen? Hieronder staat wat u kunt en mag verwachten:

Toevoegingen van nieuwe resources of operaties aan de B2B-Api.
Geen wijzingen in versie.

Toevoegingen van nieuwe optionele parameters aan bestaande resources of operaties van de B2B-Api.
Geen wijzingen in versie.

Toevoegingen van nieuwe verplichte parameters aan resources of operaties van de B2B-Api.
Het versienummer wordt verhoogd.

Wijzigingen van resourcenamen of operatienamen in de B2B-Api.
Het versienummer wordt verhoogd.

Wijzigingen van het datatype in een resource of parameter van de B2B-Api.
Het versienummer wordt verhoogd.

Verwijderingen van resources, operaties of parameters in de B2B-Api.
Het versienummer wordt verhoogd.