VRIJE VOORRAAD OPHALEN <0

Middels onderstaande request kun je de artikelen ophalen die een vrije voorraad van onder de 0 hebben.

$"/artikelen?$skip={downloadpositie}&$top={SHIFT_SIZE_PAGING}&$filter=Voorraadcontrole eq true&$filter=IsNonActief eq false&$filter=VrijeVoorraad lt 0", Method.GET);