Zoeken op Extra Velden

Vanaf SnelStart inBalans kunt u extra gegevens velden aanmaken, waarin u aanvullende informatie kunt zetten. U kunt extra velden aanmaken bij: 

  • Artikelen
  • Klanten

Op deze extra velden kan een filter gebruikt worden.

Op diverse GET operaties kun je met behulp van OData filteren en resultaten limiteren.


Filteren met $filter

Het adresseren van properties is case-sensitive en in UpperCamelCase.

Het adresseren van OData functionaliteit is ook case-sensitive maar in lowerCamelCase.

Let op: Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor "Uri" velden van een resource.

 


Voorbeeld 1 (klanten)

Optie 1

Zoek alle klanten waarbij lidmaatschapnummer = 5299

relaties?$filter=ExtraVeldenKlant/any(e:e/Waarde eq '5299' and e/Naam eq 'lidmaatschapnummer')

Optie 2

Zoek in extra velden alle klanten waar 5299 in voorkomt

relaties?$filter=ExtraVeldenKlant/any(e:e/Waarde eq '5299')

 


Voorbeeld 2 (artikelen)

Optie 1

Zoek alle artikelen die als kleur = rood

artikelen?$filter=ExtraVelden/any(e:e/Waarde eq 'rood' and e/Naam eq 'kleur')

Optie 2

Zoek in extra velden alle artikelen waar "rood" voorkomt

artikelen?$filter=ExtraVelden/any(e:e/Waarde eq 'rood')